לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

פרסומים אחרונים

סוגכותרתמחברתגובותLast Post
Issueסדנא למיניות מקודשת (נעמה) ברוך אורן5שנה אחת 7 שבועות ago
Webformניהול כספי פרויקט (משנת 2016) benS03 שנים 14 שבועות ago
Webformטופס הזנת הכנסות והוצאות בפרויקט benS06 שנים 34 שבועות ago
Webformטופס עדכון פרויקטים ופעילויות benS06 שנים 34 שבועות ago
Webformטופס עדכון שכר מינימום benS06 שנים 34 שבועות ago
כתבהעסקים בקרבת העמותה ברוך אורן08 שנים 16 שבועות ago
עמודדוח תקופתי - החזר הוצאות למתנדב בפעילות התנדבותית ברוך אורן08 שנים 21 שבועות ago
Webformטופס עדכון סכומים - החזר הוצאות למתנדב ברוך אורן08 שנים 21 שבועות ago
Webformטופס עדכון בעלי תפקידים בעמותה benS08 שנים 38 שבועות ago
Webformטופס דיווח ומעקב אחר פנקסי תרומות - שסכום התרומה מוטבע מראש benS08 שנים 44 שבועות ago
כתבהנוהל הוצאת משכורת ברוך אורן4178 שנים 47 שבועות ago
סדנא ב:מיניות, אהבה - דיאלוג בין דוריסדנא לפריצת דרך אישית – התפכחות או התפתחות? מיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל אחת ואחד מאיתנו ברוך אורן3488 שנים 47 שבועות ago
כתבההוצאת חשבוניות וניהול קופה קטנה ברוך אורן4818 שנים 47 שבועות ago
כתבהדו"ח סיכום שעות התנדבות לשנת פעילות ברוך אורן3438 שנים 47 שבועות ago
כתבהגרפיקה לאישור - יקיר הבר ברוך אורן3978 שנים 47 שבועות ago
Forum topicדף קשר ברוך אורן16148 שנים 47 שבועות ago
כתבהדוח החזר הוצאות נסיעה חודשי למתנדב ברוך אורן3928 שנים 47 שבועות ago
כתבהרכזת פיתוח משאבים ברוך אורן3608 שנים 47 שבועות ago
כתבהמו"ש - מקורות ושימושים ברוך אורן15638 שנים 47 שבועות ago
כתבהשמירת סודיות ואבטחת מידע בשישה צבעים ברוך אורן3868 שנים 47 שבועות ago
Forum topicישיבת מערכת 2007-12-16 ברוך אורן3178 שנים 47 שבועות ago
כתבהטופס הגדרת תפקיד ברוך אורן21038 שנים 47 שבועות ago
Webformספר תרומות benS18 שנים 47 שבועות ago
כתבהקישורים ברוך אורן48 שנים 47 שבועות ago
Webformטופס דיווח שעות עבודה benS18 שנים 49 שבועות ago