לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

ספר תרומות

You must login or register to view this form.

טופס זה נועד לצורך מילוי ודיווח לרשויות המס על תרומות שנתקבלו ונתנו לאדם אחר בהתאם לתקנות מס הכנסה.
טופס זה בא במקום טופס 1217ב' - נספח 3 , לתקנות מס הכנסה.