לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

גרסה של קיצורי דרך לפעולות במקל מ-ב', 24/01/2011 - 12:38

'מעקב שינויים' מאפשר הבחנה בין גרסאות התוכן השונות של פרסום מסויים.

קישורים נוחים לפעולות זריזות באינטרא-נט
.
טפסים ממוחשבים

טופס רישום נוכחות בפעילות

טופס דיווח שעות עבודה

ספר תרומות (טופס מס הכנסה 1217)

טופס הערכת מאמץ לעובד

טופס החזר הוצאות נסיעה למתנדב

טופס עדכון תעריפי אחזקת רכב ע"פ חשב

טופס קריאת מוני חשמל

טופס הזנת תעריפי חשמל לקוט"ש

מערכת ניהול ובקרה תקציבית (TEST)

מערכת ניהול ובקרת הדפסות

טופס רישום ומעקב קבלות תרומה בסכום קבוע מראש

טופס תמיכות - עדכון בעלי תפקידים בעמותה


דוחות

דוח שעות עבודה לעובד - חודשי

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות שכר מינימום קבוע על 20.70

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות - גרסה עובדת ישנה (שכר מינימום לא מעודכן)

דוח סיכום פעילות לשנת התנדבות

דוח מערכת מקורות ושימושים

דוח ריכוז החזרי נסיעות למתנדב

טופס 1254|נספח לדוח השנתי-דוח החזר הוצאות למתנדב

.
קיצורי דרך במק"ל

הוספת איש קשר חדש

הוספת ארגון חדש

מציאת איש קשר במקל

יצירת קבוצה חדשה

עריכת קבוצות לאיש קשר

תפריט תפוצת דוא"ל


טפסים שימושיים לנהלים

טופס ידני להחזר הוצאות - מהדורת שנת 2011

טופס בקשה ודיווח על הוצאות נסיעה למתנדב

טופס בקשה ודיווח על הוצאות כיבוד למתנדב

טופס ספירת קופה קטנה

טופס בקשה להחזר כספי בגין הוצאות נסיעה - פרטני

כתב התחייבות לרישום תקבולים

טופס מס הכנסה - כרטיס מתנדב

טופס מס הכנסה - בקשה להחזר הוצאות נסיעה

טופס מס הכנסה - בקשה להחזר הוצאות טלפון

טופס מס הכנסה - בקשה להחזר הוצאות אירוח

טופס מס הכנסה - דוח החזר הוצאות למתנדבים

טופס מס הכנסה - אישור שנתי על החזר הוצאות למתנדבים

הסכם על שמירת סודיות

קובץ מצורףגודל
בקשה ודיווח הוצאות נסיעה למתנדב-חודשי.pdf89.96 ק"ב
2010-03-12 קופה קטנה.pdf277.21 ק"ב
2009-02-15 טופס בקשה להחזר כספי.pdf467.34 ק"ב
T1250.pdf779.52 ק"ב
T1251.pdf499.83 ק"ב
T1252.pdf45.85 ק"ב
T1254.pdf790.85 ק"ב
T1255.pdf767.42 ק"ב
1253-נספח ג: בקשה להחזר הוצאות אירוח בפעילות התנדבותית.525.24 ק"ב
2008-10-01נספח א- הסכם סודיות.pdf111.45 ק"ב
000-כתב התחייבות לרישום תקבולים.pdf120.66 ק"ב
2010-09-20-נספח הנהח-בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב.pdf159.15 ק"ב
2011-01-נספח החזר הוצ למתנדב.pdf76.81 ק"ב