לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

טופס לדיווח נוכחות בפעילות

טופס זה משרת 2 מטרות:
1. תיעוד מספרי של שעות ההתנדבות, כדי לאפשר דיווח כספי של שעות ההתנדבות כחלק מנפח פעילות העמותה.
2. תיעוד שמי של המתנדבים, שבסופו של דבר יחתמו על שעות ההתנדבות שאכן ביצעו.

הדגש לפיכך הוא על דיוק במספרים ובשמות המתנדבים. תיעוד שמות שאר המשתתפים, פחות משמעותי ונועד בעיקר להוכחת פעילות. כלומר, מספיק שיהיו 2-3 אנשים שהשתתפו ויוכלו להעיד שאכן הפעילות התרחשה, במידת הצורך.

לכן, השדה 'שמות המשתתפים' הוא שדה חובה כי באמצעותו נדע, מיהם המתנדבים שאנחנו צריכים להחתים על שעות ההתנדבות שאת/ה מדוווח/ת כרגע.
לפי נוהל סיכום שנת התנדבות ( http://www.6tzvaim.com/node/2336 ) , בסוף כל שנת פעילות, אנחנו מפיקים דוח מסכם של שעות ההתנדבות, ומחתימים כל מתנדב על השעות שהוא התנדב.
כדי שכל הקסם הזה יעבוד, אנא:
1. רשמו כל שם בשורה נפרדת, והקישו ENTER בין שורה לשורה. ההפרדה הזו נחוצה כדי שהמערכת שמפיקה דו"ח סיכום שנתי, תעבוד נכונה.
2. רשמו קודם כל את שמותיהם של המתנדבים שהינם חברי ועד או ועדת ביקורת. עדכנו את מספר חברי הועד וועדת הביקורת שהשתתפו בפגישה גם בשדה המספרי הבא, שבהמשך הטופס.
3. אחרי כן את שמותיהם של המתנדבים שהם לא חברי ועד או ועדת ביקורת.
4. ולבסוף, שמות של עובדים בשכר, או שמות של אנשים שהשתתפו בפגישה אך אינם מתנדבים כגון, נציג המשטרה, מד"א, עירייה, משתתפים באירוע שאינם מתנדבים וכו'.

דעו שבסופו של דבר, אנחנו צריכים את שמות המתנדבים. לכן, התאימו את המספר שמופיע בשדה "מספר המתנדבים מתוך המשתתפים בפועל" למספר המתנדבים שאת שמותיהם אתם יודעים ורושמים כאן. כאמור, מי שרשום כמתנדב, יצטרך בסוף השנה לחתום על שעות ההתנדבות שדיווחתם עבורו.

כמה מהמשתתפים השקיעו זמנם בעבודה במהלך המפגש? כלומר, אם לא היו מתנדבים פעילים במפגש, כמה עובדים בשכר היו נדרשים להשגת אותה תפוקה?
מידע זה נדרש לצורך חישוב הכנסות העמותה בשווה כסף, לפי שכר מתנדב וכללי חשבונאות מקובלים.

השדה 'שמות המשתתפים' הוא שדה חובה כי באמצעותו נדע, מיהם המתנדבים שאנחנו צריכים להחתים על שעות ההתנדבות שאת/ה מדוווח/ת כרגע.
לפי נוהל סיכום שנת התנדבות ( http://www.6tzvaim.com/node/2336 ) , בסוף כל שנת פעילות, אנחנו מפיקים דוח מסכם של שעות ההתנדבות, ומחתימים כל מתנדב על השעות שהוא התנדב.
כדי שכל הקסם הזה יעבוד, אנא:
1. רשמו כל שם בשורה נפרדת, והקישו ENTER בין שורה לשורה. ההפרדה הזו נחוצה כדי שהמערכת שמפיקה דו"ח סיכום שנתי, תעבוד נכונה.
2. רשמו קודם כל את שמותיהם של המתנדבים שהינם חברי ועד או ועדת ביקורת. עדכנו את מספר חברי הועד וועדת הביקורת שהשתתפו בפגישה גם בשדה המספרי הבא, שבהמשך הטופס.
3. אחרי כן את שמותיהם של המתנדבים שהם לא חברי ועד או ועדת ביקורת.
4. ולבסוף, שמות של עובדים בשכר, או שמות של אנשים שהשתתפו בפגישה אך אינם מתנדבים כגון, נציג המשטרה, מד"א, עירייה, משתתפים באירוע שאינם מתנדבים וכו'.

דעו שבסופו של דבר, אנחנו צריכים את שמות המתנדבים. לכן, התאימו את המספר שמופיע בשדה "מספר המתנדבים מתוך המשתתפים בפועל" למספר המתנדבים שאת שמותיהם אתם יודעים ורושמים כאן. כאמור, מי שרשום כמתנדב, יצטרך בסוף השנה לחתום על שעות ההתנדבות שדיווחתם עבורו.

קובץ מצורףגודל
6tzsmaillogo.JPG11.42 ק"ב