לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

נוהל הוצאת משכורת

תמצית:
* עד ה-1 לחודש באחריות כל עובד:
* להעביר דו"חות שעות, ימי מחלה וחופשה בחודש שהסתיים ליו"ר וגזבר.

* עד ה-2 לחודש באחריות הגזבר:
* להפיק תלושי משכורת ולהוציא מכתב ליו"ר ולגזבר מכתב המפרט את גובה התשלומים לעובדים, למס הכנסה ולביטוח לאומי, בגין משכורות עבור החודש שהסתיים זה עתה.

* עד ה-4 לחודש באחריות הגזבר:
* לוודא יתרה בחשבון הבנק של העמותה.
* במידה ונדרשת הפקדת שיק לחשבון ממנו יוצאו המשכורות - שיק כזה יופקד עד ה-4 לחודש.
* להכין שיקים חתומים לזכות כל אחד מהעובדים ע"ח המשכורות, דחויים לתאריך ה-10 לחודש.
* להכין שיקים חתומים לזכות ביטוח לאומי ומס הכנסה, וכן את תלושי הדואר הרלוונטיים. שיקים אלו רצוי שיהיו לתאריך ה-4 לחודש, כך שניתן יהיה להפקידם במיידי. זאת בתלות בגובה היתרה בחשבון העמותה.

* עד ה-9 לחודש, חלוקת שיקים ותלושים לעובדים. באחריות המשרד.