לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

ניהול מלכ"רים - ידע מקצועי

הפעלת מתנדבים

מתנדבים - מאמרים שונים - אתר שיתופים לקידום החברה האזרחית
ביטוח מתנדבים http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=224
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעמותה http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=234
טופס קבלת מתנדב לארגון (מאוד חכם!) http://www.ivolunteer.org.il/_Uploads/126form_volunteer.doc

הדוח המילולי

הדוח המילולי

דוחות כספיים והביקורת עליהם

ביקורת דוחות כספיים במלכ"ר - אתר מיסים ועסקים - רמי אריה, עו"ד רו"ח
חישוב שווי פעילותם של מתנדבים - אתר מנהיגות אזרחית (המגזר השלישי)
החזר הוצאות למתנדב, כיבוד, הוצאות עודפות ורישום נוכחות
http://www.inz.org.il/article.php?id=427

פיתוח משאבים

אישור לפי סעיף 46א' http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=68
עוד על ס.46א':
http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=71
http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=76
http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=229

ניהול תקין בעמותות http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=56
עוד על ניהול תקין: http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=92

למה העסקת מגייס משאבים באחוזים הוא רעיון רע? http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=214
בחן את עצמך: האם ארגונך מגייס כספים בצורה אפקטיבית? http://www.articles.co.il/article/7649

כתיבת בקשת תמיכה בפרויקט - מדריך קצר (אנגלית) - אתר foundationcenter.org

כתיבת מצגות

מדריך לכתיבת מצגות בתוכנה power-point

תכנון אסטרטגי http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=125
הקמת עמותות וקרנות ע"י בעלי הון http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=157
יחסי מנכ"ל - הנהלה ציבורית http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=156
יחסי מנכ"ל - ועד מנהל http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=158
בניית יכולות http://www.migzar3.org.il/ArticleMain.asp?id=122

תגובות

מקורות ומסמכים מאתר שתיל

תרומות בעין (תרומות מוצרים או שירותים) - http://www.shatil.org.il/site/static.asp?apd=28&scd=108&pd=365