לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

קיצורי דרך לפעולות במקל

קישורים נוחים לפעולות זריזות באינטרא-נט
.
טפסים ממוחשבים

טפסי גזברות וכספים

ניהול כספי פרויקט - משנת 2016 ואילך

טופס דיווח הכנסות והוצאות בפרויקט

טופס דיווח שעות עבודה

ספר תרומות (טופס מס הכנסה 1217)

טופס רישום ומעקב קבלות תרומה בסכום קבוע מראש

טופס החזר הוצאות נסיעה למתנדב

טפסי דיווח פרויקטאליים

טופס רישום נוכחות בפעילות

טופס תמיכות - עדכון בעלי תפקידים בעמותה

טפסים כלליים

טופס הערכת מאמץ לעובד

טופס קריאת מוני חשמל

מערכת ניהול ובקרת הדפסות

טופס החזר הוצאות למתנדב - טופס ישן

טפסים לשימוש משרדי בלבד

טופס עדכון פרויקטים ופעילויות

טופס עדכון שכר מינימום

טופס עדכון תעריפי אחזקת רכב ע"פ חשב

טופס עדכון סכומים - החזר הוצאות למתנדב

טופס הזנת תעריפי חשמל לקוט"ש

מערכת ניהול ובקרה תקציבית (TEST)


דוחות

דוח שעות עבודה לעובד - חודשי

דוח תקופתי - החזר הוצאות למתנדב (משנת 2011)

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות שכר מינימום קבוע על 20.70

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות - גרסה עובדת ישנה (שכר מינימום לא מעודכן)

דוח סיכום פעילות לשנת התנדבות

דוח מערכת מקורות ושימושים

דוח ריכוז החזרי נסיעות למתנדב

טופס 1254|נספח לדוח השנתי-דוח החזר הוצאות למתנדב

מודל דוחות 2012:


רשימת דוחות - http://www.6tz.org.il/sixtz
החזרי נסיעות, שורות לריווחית http://www.6tz.org.il/sixtz/refund/yearly_ride_expenses_refund_report_by...
שעות התנדבות מופרד בטאב 'sixtz/volunteer/yearly_hour_report_tsv'
sixtz_all_screens_page

.
קיצורי דרך במק"ל

הוספת איש קשר חדש

הוספת ארגון חדש

מציאת איש קשר במקל

יצירת קבוצה חדשה

עריכת קבוצות לאיש קשר

תפריט תפוצת דוא"ל


טפסים לדיווח בכתב (חובה להדפיס ולחתום)

הצהרת מתנדב לסיכום שנת התנדבות (אישור שעות התנדבות שנתי)

טופס בקשה ודיווח על הוצאות נסיעה למתנדב ברכבו הפרטי (ספר רכב)

טפסי השאלת ציוד

הסכם ערבות אישית עם הגבלת סכום

הסכם ערבות אישית להשאלת ציוד

טופס השאלת ציוד כללי

טופס השאלת ציוד צילום

טופס השאלת מגפונים

ניהול קופה והכנסות

טופס דיווח על הוצאות

התחייבות לרישום תקבולים

נהלים כלליים

טופס ניהול קופה קטנה

ריכוז רישום הכנסות בפעילות

החזר הוצאות למתנדבים

כיבוד - נספח הנהלת חשבונות

נסיעות - נספח הנהלת חשבונות

דוחות ודיווחים למס הכנסה

1250-בקשה להחזר הוצאות

1251-בקשה להחזר הוצ נסיעה

1252-בקשה להחזר הוצ טלפון

1253-בקשה להחזר הוצ אירוח

1254-דוח שנתי על החזר הוצאות למתנדב

1255-אישור שנתי למס הכנסה על החזר הוצאות למתנדב

תקציב

קובץ בסיס לבניית תקציב פעילות

הנחיות לבניית קובץ תקציב לפעילות

הלוואות חברתיות

טופס הלוואה

עסקים בקרבת העמותה

קובץ מצורףגודל
2010-03-12 קופה קטנה.pdf277.21 ק"ב
2009-02-15 טופס בקשה להחזר כספי.pdf467.34 ק"ב
T1250.pdf779.52 ק"ב
T1251.pdf499.83 ק"ב
T1252.pdf45.85 ק"ב
T1254.pdf790.85 ק"ב
T1255.pdf767.42 ק"ב
1253-נספח ג: בקשה להחזר הוצאות אירוח בפעילות התנדבותית.525.24 ק"ב
2008-10-01נספח א- הסכם סודיות.pdf111.45 ק"ב
000-כתב התחייבות לרישום תקבולים.pdf120.66 ק"ב
2010-09-20-נספח הנהח-בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב.pdf159.15 ק"ב
2011-01-נספח החזר הוצ למתנדב.pdf76.81 ק"ב
2013-03-26 טופס בקשה ודיווח על החזר הוצאות נסיעה למתנדב בגין נסיעות לפעילות התנדבותית ברכבו הפרטי.doc91 ק"ב
2013-03-26 טופס בקשה ודיווח על החזר הוצאות נסיעה למתנדב בגין נסיעות לפעילות התנדבותית ברכבו הפרטי.pdf17.19 ק"ב
2010-07-15 עדכון פרטי בעלי תפקידים (1).pdf119.18 ק"ב
השאלת ציוד צילום.pdf416.46 ק"ב
השאלת מגפונים.pdf244.51 ק"ב
השאלת ציוד.pdf153.53 ק"ב
רישום החזר הוצאות כיבוד למתנדב.pdf58.73 ק"ב
ניהול קופה קטנה.pdf115.71 ק"ב
ריכוז רישום הכנסות בפעילות.pdf139.12 ק"ב
Microsoft Word - טופס בקשה ודיווח על החזר הוצאות נסיעה למתנדב בגין נסיעות לפעילות התנדבותית ברכבו הפרטי.pdf17.19 ק"ב
כיבוד.pdf39.02 ק"ב
בסיס לתקציב.xlsx13.91 ק"ב
למתן הלוואה חברתית.docx109.06 ק"ב
לבניית תקציב.xps1.19 MB
קופה קטנה.xps1.14 MB
לרישום תקבולים.xps1.12 MB
למתן ערבות אישית.pdf255.75 ק"ב
למתן ערבות אישית.pdf314.01 ק"ב
_שעות_התנדבות_לשנה.pdf122.91 ק"ב
דיווח הוצאות בפרויקט.pdf121.19 ק"ב
הוצ כיבוד למתנדב.pdf133.21 ק"ב